ติดต่อเรา


แบบฟอร์มติดต่อออนไลน์
เรื่อง *
ชื่อ *
อีเมล *
โทรศัพท์
เรื่อง *
   


แผนที่

คลิกเพื่อขยายแผนที่   คลิกเพื่อดาวน์โหลดแผนที่
ติดต่อเรา


บริษัท ไคเนติคส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด


สำนักงานใหญ่

388 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
0-2515-8999
แฟกซ์
0-2515-8988
อีเมล
info@kinetics.co.th

ฝ่าย TIB :
tib@kinetics.co.th
 
ฝ่าย ALB :
alb@kinetics.co.th
 
ฝ่าย DMB :
dmb@kinetics.co.th
 
แผนก ESB Sales :
esb@kinetics.co.th
 
แผนก ESB Engineer :
esb_eng@kinetics.co.th
 
แผนกบุคคล :
humanresource@kinetics.co.th
สำนักงานจังหวัดระยอง
267/74 T.Maptaphut, A.Muang, Rayong 21000
สำนักงานประเทศเวียดนาม
5, D1, Thule, Badinh, Hanoi, Vietnam

โทรศัพท์
(84) 4-913-2897
(84) 4-834-1885