ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการ “ ปันรักสู่น้อง 2559 ”


 ประวัติของโรงเรียนโดยสังเขป

โรงเรียนบ้านมาบเหียง ตั้งอยู่เลขที่ 81 ม.10 ต.หนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2514 ทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล-ประถมศึกษาปีที 6 เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ปัจจุบันมีครูที่ประจำการ 2 ท่าน นักเรียนมีจำนวน 28 คน เป็น ชาย 18 คน หญิง 10 คน

ท่านสามารถร่วมบริจาคอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนตลอดจนสิ่งของจำเป็นต่างๆ หรือสนับสนุนเงินทุนตามกำลังศรัทธา ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 

ฝ่ายประสานงานกิจกรรม :

คุณนิภวรรณ 0-2515-8998, คุณวิยะดา 0-2515-8927, คุณบุษกร 0-2515-8922

โทรสาร. 0-2515-8988

E-Mail: info@kinetics.co.th

 


กลับไปหน้าบทความ