ข่าวสารและกิจกรรม

ความคืบหน้าโครงการ


ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารเรียน ณ โรงเรียนบ้านมาบเหียง ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ซึ่งในขณะนี้ได้เริ่มก่อสร้างและปรับปรุงไปแล้วบางส่วน

1. งานก่อสร้างอาคารเรียนหลังเก่า ระหว่างดำเนินการปูพื้นกระเบื้องภายใน

2. งานก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ งานฐานราก ก่ออิฐ ฉาบปูนภายใน

3. งานทาสีภายใน ภายนอก จะดำเนินการหลังงานข้อ 1 และข้อ 2  แล้วเสร็จ

4. งานตกแต่งภายใน จะดำเนินการงานข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3 แล้วเสร็จ

ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนเงินทุนและร่วมบริจาคอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนทุกท่านนะคะ


กลับไปหน้าบทความ