ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรม CSR.2016 โครงการ ปันรักสู่น้อง


บริษัท ไคเนติคส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดกิจกรรม CSR.2016 ในชื่อโครงการ ปันรักสู่น้อง 2559 ซึ่งเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2559 ถึง วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2559 ทางบริษัทฯได้ดำเนินการทำกิจกรรม ดังนี้

1.ก่อสร้างอาคารหลังใหม่ (ที่สร้างไม่แล้วเสร็จ)

2.ปรับปรุงอาคารอนุบาล

3.ทาสีเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น

4.เดินสายไฟในอาคารใหม่

5.ปรับปรุงสายไฟภายในห้องเรียนอนุบาล

6.จัดกิจกรรมสันทนาการ,มอบชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน

7.ปูหญ้ารอบอาคารเรียน

  ทั้งนี้ทางบริษัท ไคเนติคส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ร่วมสนับสนุนทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

 

 


กลับไปหน้าบทความ