ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต “ทำความดี ถวายพ่อของแผ่นดิน”


บริษัท ไคเนติคส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดจนเป็นสื่อกลางให้พสกนิกรชาวไทยร่วมทำความดี ซึ่งโลหิตที่ได้รับบริจาคนั้น ทางสภากาชาดไทยจักได้นำไปมอบให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทางบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยสภากาชาดไทยมีกำหนดการนำรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่มารับบริจาคโลหิต
ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559  ตั้งแต่เวลา 9.00-15.00 น.
ณ บริเวณหน้าอาคารบริษัท ไคเนติคส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซอยรัชดาภิเษก 32

 

การเตรียมตัวก่อนบริจาคโลหิต ดังนี้

1. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง (ในคืนก่อนที่จะมาบริจาคโลหิต)
2. สุขภาพสมบูรณ์ทุกประการ ไม่เป็นไข้หวัด และไม่มีโรคประจำตัว
3. รับประทานอาหารมื้อหลักก่อนมาบริจาคโลหิต
4. ดื่มน้ำ1-2 แก้ว หรือน้ำผลไม้ นม น้ำหวาน จะช่วยป้องกันอาการแทรกซ้อน เช่น มึนงง อ่อนเพลีย หรือวิงเวียนศีรษะภายหลังบริจาคโลหิต
5. งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก่อนมาบริจาคโลหิต อย่างน้อย 24 ชั่วโมง
6. สวมใส่เสื้อผ้าที่แขนเสื้อไม่คับเกินไป สามารถดึงขึ้นเหนือข้อศอกได้อย่างน้อย 3 นิ้ว

 

ขั้นตอนบริจาคโลหิต (Step of Blood Donation)

  1. กรอกแบบฟอร์มบริจาคโลหิต (Application Form)
  2. ลงทะเบียนผู้บริจาคโลหิต (Blood Donor Registration)
  3. คัดกรองผู้บริจาคโลหิต (Blood Donor Selection)
  4. บริจาคโลหิต (Blood Donation)
     

*** ผู้บริจาคโลหิตรับข้าวหอมมะลิสุรินทร์ 1 กิโลกรัม ***  ฟรี 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายประสานงาน :
คุณนิภวรรณ / คุณสุรวัฒน์ / คุณสุกัญญา
โทร. 02-515-8999 ต่อ 8920, 1000, 8998
หรือส่งข้อมูล E-mail : info@kinetics.co.th


กลับไปหน้าบทความ