Home » Products » Mat » Analytical Instruments » Sample Preparation and Production

SAMPLE PREPARATION AND PRODUCTION

เครื่องเตรียมและผลิตตัวอย่าง COXEM

เครื่องเตรียมและผลิตตัวอย่าง (Sample Preparation and Production Instruments) โดยทางเราได้นำเข้ากล้องจุลทรรศน์วิเคราะห์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) โดยเป็นเครื่องมือที่วิเคราะห์เชิงสัณฐานวิทยาหรือชีววิทยา ศึกษารูปพรรณสัณฐานภายนอกและคุณสมบัติเฉพาะของโครงสร้างเช่น สี ขนาด รูปร่าง ฯ โดยเครื่องสามารถให้ภาพที่คมชัด ไร้เสียงรบกวนแม้กำลังขยายสูง สแกนพื้นที่กว้างด้วยคุณสมบัติพาโนรามา มาพร้อมกับ EDS ที่มีประสิทธิภาพที่ดี

ซึ่งสินค้าเครื่องมือต่างๆ เป็นหนึ่งในสินค้าของหน่วยธุรกิจสินค้า เครื่องมือวิจัย และทดสอบทางด้านวัสดุ (Materials Research and Testing Equipment Products) นำเข้าและจัดจำหน่ายในนามแบรนด์ “COXEM (โคเซ็ม)”

About COXEM

COXEM (โคเซ็ม) เป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) จากประเทศเกาหลี ซึ่งเทคโนโลยี SEM นี้ เป็นเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนา โดยสถาบันวิจัย KRISS (Korea Research Institute of Standards and Science) ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และมาตรวิทยา แห่งชาติของประเทศเกาหลี บริษัท COXEM ได้มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว จนขณะนี้ได้เป็นหนึ่งในยี่ห้ออันดับต้นของโลก ในสายของเครื่องกล้องจุลทรรศน์ SEM แบบชนิดตั้งโต๊ะ (Table-top SEM) ล่าสุดในปี 2018 ทาง COXEM ได้ ต้อนรับ CTO คนใหม่มาจากบริษัท Samsung เข้าร่วมทีมงานวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ


PRODUCTS

Scanning Near-field Optical Microscope (SNOM)

กล้องจุลทรรศน์วิเคราะห์ แสงส่องกราดสนามระยะใกล้

EXPLORE >