imaging + spectroscopy
H-Banner-T5
STA HP3

Thermal Analysis
+ High Pressure Applications

home-banner-02
ENG

Engineering Education and Testing Equipment Products

home-banner-03
ENV

Environmental Monitoring and Measuring Equipment Products

previous arrow
next arrow
Slide 1

ENVIRONMENTAL MONITORING AND MEASURING EQUIPMENT

สินค้าเครื่องมือ สําหรับการตรวจวัดทางด้านสิ่งแวดล้อม

เช่น เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศและน้ํา (Air and Water Quality Monitoring Equipment) เครื่องมือวิเคราะห์ก๊าซและฝุ่น PM2.5 (Gas and Dust Particles Analyzers) เป็นต้น

Slide 2

MATERIALS RESEARCH AND TESTING EQUIPMENT PRODUCTS

สินค้าเครื่องมือ สําหรับการวิจัยและทดสอบทางด้านวัสดุ

เช่น เครื่องมือวิเคราะห์คุณสมบัติของวัสดุในแล็บวิจัยของมหาวิทยาลัย (Research Analytical Equipment) หรือเครื่องมือแล็บสําหรับทดสอบ เพื่อควบคุมคุณภาพ (Quality Control Testing Machines) ของวัสดุภายใน

Slide 3

ENGINEERING EDUCATION AND TESTING EQUIPMENT PRODUCTS

สินค้าเครื่องมือ สําหรับการศึกษาและทดสอบทางด้านวิศวกรรม

เช่น เครื่องมือ สําหรับการศึกษาทฤษฎีและหลักการทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering Education Equipment) , อุโมงค์ลม (Wind Tunnel) , เครื่องมือสําหรับการฝึกซ้อมอากาศยาน (Aviation Maintenance Training Equipment) หรือเครื่องมือ สําหรับทดสอบทางด้านยานยนต์ (Automotive Testing Equipment) เป็นต้น

previous arrow
next arrow

“Engineering and Scientific Equipment Supply and Services”

WHO WE ARE

Kinetics was founded in 1986 by Dr.Somchai Uapipatanakul, an ex-researcher and university lecturer, with the aim to be the one step complete solution provider in the field of engineering and scientific equipment. with more than 35 years of experiences in the market , the company continues to provide high quality products and services to customers

ก่อตั้งขึ้นในปี 1986 โดยอดีตนักวิจัยและอาจารย์มหาวิทยาลัย ดร.สมชาย เอื้อพิพัฒนากูล และมีประสบการณ์ในสายงานมานานกว่า 35 ปี
บริษัทฯ มีอาคารสํานักงานอยู่บนถนนรัชดาภิเษก 32 จังหวัด กรุงเทพฯ

บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานสากล
ISO 9001:2015


KEY PERSONAL

ทีมผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา

Dr. Somchai Uapipatanakul
Managing Director / Founder

 • Ph.D. Applied Science
  University of Northumbria, UK
 • M.Sc. Chemical Engineering
  University of Newcastle Upon Tyne, UK
 • M.Sc. Environmental Pollution Control
  University of Leeds, UK

Mr. Teerapat Uapipatanakul
Business Unit Director 1

 • M.B.A. Business Administration Chulalongkorn
  University (Sasin), TH
 • B.Arch. Architecture
  University of Manchester, UK

Dr. Sakchai Uapipatanakul
Business Unit Director 2

 • Ph.D. Mechanical Engineering
  University of Manchester, UK
 • King Prajadhipok’s Institute
  สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตร ปรม. รุ่น 19

Dr. Zaw Hein Kyaw
Chief Engineer / Technical Supports

 • Ph.D. Mechanical Engineering
  University of Melbourne, AU
 • Ex. Academic lecturer & Deputy head at Yangon Technological
  University (YTU), Burma

Somchai Chaichan (Gob)
Service Manager

 • B.Eng. Electrical Engineering

SPECIAL TURN-KEY PROJECTS

นอกจากนำเข้า จำหน่ายและบริการสินค้าเครื่องมือเทคโนโลยีแล้ว ทางบริษัทยังมีศักยภาพ ในการรับทําโครงการในลักษณะ Turn-Key

Cyclotron facility for radiopharmaceutical production and research

โครงการ อาคารไซโคลตรอน เพื่อการผลิตเภสัชภัณฑ์รังสีและการวิจัย
เป็นโครงการที่ทําให้กับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) โครงการก่อสร้างประกอบด้วย ระบบเครื่องเร่งอนุภาค “ไซโคลตรอน (Cyclotron)” พร้อมระบบอุปกรณ์เครื่องผลิตเภสัชภัณฑ์รังสี อาคารขนาด 5,792 ตรม. ประกอบด้วย สํานักงาน ห้องสะอาด (cleanroom) รวมไปจนถึงพื้นที่ห้องปฏิบัติการวิจัย ซึ่งโครงการเป็นการร่วมมือระหว่างประเทศไทยและรัสเซีย โดยมีบริษัท รอสอะตอม (ROSATOM) แห่งประเทศรัสเซีย เป็นผู้สนับสนุนเทคโนโลยีหลัก

Royal Thai Navy : Bodyflight Training Facility

โครงการ อาคารฝึกการลอยตัวในอากาศ กองทัพเรือไทย
โครงการ เป็นการสร้างอาคาร ประกอบด้วยเทคโนโลยีอุโมงค์ลม พร้อมห้องฝึกบินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.3 ม. สามารถสร้างกระแสลมเสยขึ้นมาจากด้านล่าง เพื่อยกคนลอยขึ้นด้วยความเร็วลมสูงสุดถึง 280 กิโลเมตรต่อชั่วโมง สามารถใช้ในการจําลองสถานการณ์กระโดดร่ม เพื่อฝึกการทรงตัวในอากาศ โครงการเป็นการประสานงานร่วมกัน ระหว่าง กองทัพเรือไทย บริษัท ไคเนติคส์ คอร์ปอเรชั่น และบริษัท ทอร์นําโด (Tornado LLC) แห่งประเทศรัสเซีย

Navaminda Kasatriyadhiraj Royal Thai Air Force Academy : Aerodynamic Research Wind Tunnel Facility

โครงการ อุโมงค์ลมวิจัย ด้านอากาศพลศาสตร์ กองทัพอากาศไทย
โครงการเป็นการสร้างอุโมงค์ลมระดับวิจัย ให้กับโรงเรียนนายเรืออากาศ นวมินทกษัตริยาธิราช กองทัพอากาศไทย เพื่อใช้ในการวิจัยศึกษาด้านอากาศ พลศาสตร์และอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) ระบบอุโมงค์ลมนั้น ได้รับการออกแบบและผลิตเอง โดยทีมวิศวกรของบริษัท ไคเนติคส์ นําโดยดร.ซอว์ไฮน์คยอว หัวหน้าวิศวกรฝ่ายผลิตภายใต้ การแนะแนวของผู้เชี่ยวชาญ ระดับสากลทางด้านอุโมงค์ลม ศาสตราจารย์ จิวเอล บาร์โลว จากมหาวิทยาลัยแมรี่แลนด์แห่งสหรัฐอเมริกา


LAB SERVICES

ทางบริษัทฯ มีแล็บเปิดให้บริการสอบเทียบทางด้านความดัน (Pressure Calibration) และรับบริการส่องกล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอนส่องกราด (SEM) อีกด้วย

ห้องปฏิบัติการรับบริการสอบเทียบทางด้านความดัน
ห้องปฏิบัติการ รับสอบเทียบเครื่องวิเคราะห์ก๊าซ
ห้องปฏิบัติการ รับบริการส่องกล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอนส่องกราด