Home » Business » Mat

MAT

Materials Research and Testing Equipment

หน่วยงานย่อย ภายใต้บริษัท ไคเนติคส์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด ถูกจัดตั้งขึ้น เพื่อนําเข้าและจําหน่ายสินค้า สําหรับการวิจัยและทดสอบในสายงานทางด้านวัสดุศาสตร์โดยเฉพาะ

ทางบริษัทตั้งเป้าหมายในการให้บริการจําหน่ายสินค้าเครื่องมือที่มีคุณภาพ รวมไปถึงเทคโนโลยีชั้นนําของโลกที่เกิดขึ้นใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยให้แก่ลูกค้าทั้งในภาครัฐและอุตสาหกรรมภายในประเทศไทย

“CUTTING-EDGE TECHNOLOGY
FOR MATERIALS RESEARCH”


About MAT

Business Scope

Materials Science Products Business Unit was established with the business scope to supply analytical and testing equipment for education, research and development and quality control.

หน่วยธุรกิจเครื่องมือวิเคราะห์และทดสอบวัสดุ ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้บริการจัดจำหน่าย อุปกรณ์เครื่องมือวิเคราะห์และทดสอบ สำหรับใช้ในสายงานทางด้านการศึกษา วิจัย และพัฒนา รวมทั้งควบคุมคุณภาพ

Applications

The application field are targeted mainly to, but not limited to, the field of materials science, which include polymer, rubber, ceramics, film and packaging material, nano-materials, energy storage materials, chemical materials and more.

อุปกรณ์เครื่องมือ เป็นอุปกรณ์สำหรับใช้งาน (แต่ไม่จำกัด) ในสายของวัสดุศาสตร์ รวมถึง พอลิเมอร์ ยาง เซรามิคส์ ฟิล์ม บรรจุภัณฑ์ วัสดุเพื่อพลังงาน สารเคมี และอื่นๆ

Team

The business unit consists of “multi-disciplinary” team which includes staffs from various expertises including Physics, Chemistry, Industrial Engineering and Electronics, to cover different kinds of applications and technical supports required by our customers.

หน่วยธุรกิจเครื่องมือวิเคราะห์และทดสอบวัสดุ ประกอบด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ จากศาสตร์ต่างๆ รวมถึง ฟิสิกส์ เคมี วิศวกรรมอุตสาหการ และไฟฟ้า เพื่อที่จะสามารถให้บริการลูกค้าในเชิงเทคนิคได้อย่างครอบคลุม


PRODUCTS

Thermal Analysis
เครื่องวิเคราะห์สมบัติเชิงความร้อน


Thermal Conductivity Analysis
เครื่องวิเคราะห์สมบัติการนำความร้อน


Thermoelectric Analysis
เครื่องวิเคราะห์สมบัติเชิงความร้อน-ไฟฟ้า


Low Temperature Analysis
เครื่องวิเคราะห์สมบัติวัสดุในช่วงอุณหภูมิต่ำ


Imaging Analysis
เครื่องวิเคราะห์เชิงภาพ


Sample Preparation & Production
เครื่องเตรียมและผลิตตัวอย่าง


X-Ray Diffractometry (XRD) Analysis
เครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนของรังซีเอ็กซ์


Chemiluminescence Analysis (CLA)
เครื่องวิเคราะห์เคมีเชิงแสง


Permeability / Barrier Property Analysis
เครื่องวิเคราะห์สมบัติการซึมผ่าน / การป้องกัน

Tribological Testing
เครื่องทดสอบการเสียดทานและการสึกหรอของพื้นผิว


Petroleum Testing
เครื่องทดสอบวัสดุปิโตรเลียม


Film / Packaging Testing
เครื่องทดสอบวัสดุฟิล์มและบรรจุภัณฑ์


Textile Testing
เครื่องทดสอบวัสดุสิ่งทอ


Rubber Testing
เครื่องทดสอบวัสดุยาง


Surface Metrology
เครื่องมือวัดทางด้านมาตรวิทยาพื้นผิว

Laser and Photonics Teaching System
อุปกรณ์สำหรับการศึกษาทางด้านเลเซอร์และโฟโตนิคส์


Digital Anatomy Table
อุปกรณ์สำหรับการศึกษาทางด้านเลเซอร์และโฟโตนิคส์

Simultaneous Thermal Analyzer (STA)

explore >

Table-top Scanning Electron Microscope (SEM)

explore >

Confocal Raman Microscope

explore >

Cross Section Polisher (CP)

explore >

ALL PRODUCTS >

MANUFACTURERS

Our global partners


OUR SERVICES

นอกจากการจําหน่ายสินค้าเครื่องมือแล้ว ทางบริษัทยังมีการให้บริการเพื่อสนับสนุนลูกค้า โดยทีมงานวิศวกรและนักวิทย์ชํานาญการภายในประเทศ
พร้อมกับการสนับสนุนจากโรงงานผู้ผลิตในต่างประเทศ

Through our experienced team of service engineers and the strong support form our manufacturers, we are committed to provide a complete full service supports to guarantee our customer’s satisfaction.

บริการตอบทุกข้อสงสัย

บุคลากรที่มากประสบการณ์ พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำการใช้งาน รวมทั้งบริการดูแล โดยฝ่ายบริการลูกค้าและทีมงานช่างที่ชำนาญ

บริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ

บริการจัดส่งสินค้าถึงหน้าสถานที่ ทั่วประเทศ

บริการติดตั้งและทดสอบระบบ

บริการติดตั้งระบบ โดยเจ้าหน้าที่วิศวกรและช่างที่ชำนาญ พร้อมทำการทดสอบระบบ และอบรมการใช้งาน

บริการซ่อมแซมสินค้า

ทางบริษัท มีทีมงานวิศวกร Service ที่พร้อมให้บริการซ่อมแซมเครื่องมือสินค้า

Analytical & Testing Equipment of

Research & Development , Quality Control & Education